Visió per a tothom a Catalunya

Treballem perquè infants, joves i adults que es troben en situació de vulnerabilitat tinguin dret a gaudir d’una bona visió, a través d’ulleres correctores, proporcionades per la Fundació Ramon Martí i Bonet.

D’aquesta manera, contribuïm a millorar el rendiment acadèmic, la inserció laboral i les perspectives de futur de persones en risc d’exclusió. També fem rastrejos visuals a escoles d’alta complecxitat i treballem l’atenció precoç, per prevenir i detectar la ceguera infantil evitable.

A més duem a terme accions de sensibilització per posar en valor la importància d’una bona salut visual com a dret fonamental.