Història

2008

S’inicia el primer projecte de l’entitat, Visió per a tothom a l’Índia, de la mà de la psicòloga Mercè Leonhardt, especialitzada amb l’atenció precoç en nadons i infants fins als 3 anys. Durant les expedicions es visitaven a infants amb problemes de visió així com, amb diferents discapacitats per donar a conèixer que existeix la possibilitat de millora amb exercicis especialitzats.

Paral·lelament un equip de metges oftalmòlegs, es desplaçaven a terreny, Anantapur, per dur a terme l’expedició i posar en pràctica les intervencions quirúrgiques per evitar la ceguera evitable.

2012

Arran de la crisi del 2008, s’observa que a casa nostre, hi ha mancances per poder accedir a una atenció visual integral. És en aquest moment que el Dr. Ramon Martí i Bonet, decideix emprendre un projecte local, nomenat Visió per a tothom a Catalunya, centrat en visites oftalmològiques i òptiques i s’entreguen ulleres correctores a aquelles persones que les necessiten a un cost molt reduït.

Primera expedició de cooperants al Perú, Huamachuco, és signa un conveni de col·laboració amb “l’Asociación Alegría y Esperanza para los Niños”, de l’Ordre Franciscana de la tercera Ordre Regular. I s’inaugura el nou consultori per visitar els primers pacients del projecte a l’Hospital de Huamachuco. Tanmateix s’elabora un acord de col·laboració amb l’òptica local per l’adquisició d’ulleres correctores.

Paral·lelament durant el setembre de 2013, es va realitzar la primera expedició de la Fundació a Ucraïna i s’etableix, el projecte Visió per a tothom a Ucraïna, en col·laboració amb l’Associació TANU (Terrassa Ajuda als Nens d’Ucraïna) i diverses institucions públiques locals de les regions de Kiev i Dnipropetrovske.

2014

Enviament de la primera comissió de cooperants sobre el terreny a Nicaragua, concretament al Hospital de Camoapa. Aquesta expedició va servir negociar la fase d’execució del projecte amb diverses institucions locals (Ministeri de Sanitat, associacions i altres institucions del país). També, es van aconseguir els permisos legals per la realització del projecte i per assegurar la propera contractació d’un oftalmòleg local pel nou servei d’oftalmologia. D’aquí neix el projecte Visió per a tothom a Nicaragua

2016

S’inicia als Andes Peruans el projecte centrat en l’atenció precoç impartint un curs organitzat per la UPAO (Universidad Privada Antenor Orrego) a la ciutat de Trujillo, Perú. Tanmateix s’acorda anualment visitar a infants amb baixa visió i poder formar a professionals locals que facin seguiments continus per oferir una atenció individualitzada a les necessitats que presenti cada infant.

Paral·lelament es fa la primera prospecció de terreny al Txad, a l’Hospital Le Bon Samaritain, on observen mancances i dificultats que pateix l’Hospital en quan a l’oftalmologia i òptica. És quan comença el projecte Visió per a tothom al Txad. Un dels projectes més potents de l’entitat.

2021

Visió per a tothom a Catalunya, signa un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, per atendre a totes les persones en situació de vulnerabilitat que pertanyents a Centres de Serveis Socials de Barcelona. Fet que, fa créixer desmesuradament el projecte i que ens permet seguir oferint i promovent el dret a una bona salut visual.

2023

Es comença a establir convenis de col·laboració amb empreses privades que participen en projectes com Rastrejos visuals o Infants amb visió, adults amb futur. Totes elles, volen proporcionar a les escoles d’alta complexitat, la detecció de dificultats oculars en infants i joves en situació de vulnerabilitat.