La Fundació Ramon Martí i Bonet porta més de 15 anys treballant pel dret a la salut visual:

  • + de 14.384 infants, joves i adults han pogut tenir una revisió ocular.
  • + de 9.943 persones han rebut les ulleres correctores proporcionades per la Fundació.
  • + de 3.503 han pogut recuperar la visió gràcies a les cirurgies oculars dels projectes internacionals.

Què fem?

Creem projectes locals i de cooperació internacional per arribar a la màxima població que es trobi sota el llindar econòmic i social i poder oferir-los el dret a la salut ocular.

A nivell local treballem perquè les persones puguin gaudir d’una bona visió, a través d’un tractament o ulleres correctores, proporcionades per la Fundació Ramon Martí i Bonet, a una tarifa social. D’aquesta manera, contribuïm a millorar el rendiment acadèmic, la inserció laboral i les perspectives de futur de persones en risc d’exclusió.

A nivell de cooperació internacional promovem la salut ocular de països en vies de desenvolupament, com el Txad, l’Índia i el Perú. L’equip de cooperants, professionals de la salut visual, es desplacen per tractar les deficiències visuals de la població local, proporcionant-los ulleres correctores, o bé, realitzant intervencions quirúrgiques oculars, en casos de cataractes o glaucoma, entre altres. També, impartim formació a professionals locals del país per tal que puguin disposar d’un servei d’oftalmologia autosostenible, contribuint a una millora de la qualitat de vida.

Gràcies a accions com els rastrejos visuals o l’atenció precoç, que duem a terme tant a les escoles com a centres oberts que treballen amb infants i joves, podem detectar i tractar la ceguera infantil evitable.

Qui som?

L’activitat de la Fundació Ramon Martí i Bonet consisteix en donar atenció òptica i oftalmològica per millorar la salut visual de persones en risc d’exclusió i afavorir la igualtat d’oportunitats.

La missió de l’entitat és oferir assistència oftalmològica i òptica, així com proporcionar les ulleres correctores corresponents per tenir una bona salut visual i contribuir en la millora de les perspectives de futur de les persones en situació de vulnerabilitat.

La visió de la fundació és aconseguir un futur amb visió per a tothom.

Els valors que identifiquen la Fundació Ramon Martí i Bonet són:

  • Transformació Social: Emprenem totes les accions pensant en l’impacte final sobre els destinataris (individuals i institucionals) de la fundació i ens impliquem en activitats d’impacte social prolongada amb el temps que mobilitzen i aconsegueixen un canvi o benefici sòlid i de llarga durada.
  • Cooperació: Treballem amb la resta de col·laboradors de l’organització o d’altres organitzacions per aconseguir els objectius de la fundació. Treballar en xarxa.
  • Compromís: Complim amb la dedicació compromesa a les tasques pròpies dins de la fundació i assumim la responsabilitat personal per la feina a la què ens comprometem a portar a terme.
  • Transparència: Compartim amb honestedat l´activitat necessària per garantir el compliment de les finalitats per les que ha estat constituïda i actuem amb ètica i responsabilitat informativa.
  • Integritat: Gestionen els recursos de l’organització amb criteris d’eficàcia i eficiència amb responsabilitat i ètica professional i coneixem i apliquem la legislació i les normes de l’organització.

La missió de la Fundació contribueix, per tant, als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides, concretament:

Ofereix visió per a tothom

Formem a personal local de paisos en vies de desenvolupament per establir projectes autosostenibles

Detectem a infants, joves i adults amb baixa visió i proporcionem ulleres correctores

Treballem en xarxa per arribar al màxim de persones, per un futur amb visió per a tothom