Transparència

Complint amb l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, presentem a continuació la informació de la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera al respecte.

Patronat

Presidenta

Dra. Mercè Martí i Julià

Oftalmòloga de l’Institut Català de Retina (ICR)

Patró Gerent

Sr. Joan Nadal Fernández

Director Gerent de l’Institut Català de Retina (ICR)

Secretari

Sr. Aleix Vila Raventós

Director de Recursos Humans de l’Institut Català de Retina (ICR)

Vocals

Dr. Alfonso Antón López

Oftalmòleg de l’Institut Català de Retina (ICR)

Dr. Francesc Duch Mestres

Oftalmòleg de l’Institut Català de Retina (ICR). Director mèdic Cirurgia Refractiva

Sra. Eugenia Duffo Úbeda

Advocada. Euroconsell Econòmic i Legal

Sra. Mireia Escudé Blasi

Consellera Delegada de l’Institut Català de Retina (ICR)

Sra. Laura Gómez Farrés

Directora de comunicació i d’Experiència del pacient de l’Institut Català de Retina (ICR)

Sr. Xavier Julià Sanahuja

Director de Sistemes d’Informació de l’Institut Català de Retina (ICR)

Dr. Ignasi Jürgens Mestre

Oftalmòleg i Director mèdic de l’Institut Català de Retina (ICR)

Sra. Carlota Solanich Nacarino

Infermera de la Clínica Bonanova de Cirurgia Ocular

Oftalmòloga de l’Institut Català de Retina (ICR)

Sr. Alejandro Tusell Sunyer

Professor associat a EADA i Consultor financer

Sra. Mercè Ullés Brugal

Professora i empresària

Dr. Jordi Loscos Arenas

Oftalmòleg i Director mèdic del servei d’oftalmologia de l’Hospital Universitari Germans Tries i Pujol

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de la Fundació Privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera són els patrons que formen part de la Junta de Patronat.
Aquests no perceben cap tipus de retribució ni dinerària ni en espècie per l’exercici del seu càrrec, tal com s’estipula a la legislació de fundacions.