Avís legal 2024-02-13T14:57:42+00:00

AVÍS LEGAL

Política de privacitat i ús de cookies

AVÍS LEGAL

Política de privacitat i ús de cookies

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.fundacioramonmartibonet.org (en endavant, el “Portal”/ “web”) que la FUNDACIÓ PRIVADA RAMON MARTÍ I BONET CONTRA LA CEGUERA (en endavant “la Fundació”) amb domicili social al carrer Pau Alcover, 67, baixos de Barcelona, ​​NIF G64919632, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

L’accés al Portal és totalment voluntari, i qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari del mateix, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà davant de la Fundació o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Així mateix, en visitar la pàgina l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

La Fundació es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul·lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Pot transmetre’ns els seus dubtes mitjançant les dades de contacte que figuren a continuació.

La Fundació, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:

 • Denominació social: FUNDACIÓ PRIVADA RAMON MARTÍ I BONET CONTRA LA CEGUERA
 • CIF:  G-64919632
 • Domicili social: Pau Alcover, 67. 08017 Barcelona
 • registrada amb el núm. 2490 número de registre a l’organisme corresponent en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
 • e-mail: rgpd@ fundacioramonmartibonet.org

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i la Fundació es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

Les pàgines de la Fundació poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de la Fundació de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ ordre públic.

La web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i actuacions de la Fundació. La Fundació declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través del Portal així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Quan calgui obtenir informació de la seva part, sempre li demanarem de manera explícita que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades del Portal o altres vies seran incorporats a un arxiu de dades de caràcter personals del qual n’és responsable la Fundació.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través del Portal haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència d’emplenar els formularis.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitats de gestionar les donacions o de contacte, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 abril 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 32/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, la Fundació cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) referenciat a sota.

La Fundació adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal per a pacients la Fundació

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679, posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.

 • Responsable: FUNDACIÓ PRIVADA RAMON MARTÍ I BONET CONTRA LA CEGUERA
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona – rgpd@ fundacioramonmartibonet.org
 • FinalitatPer a Voluntaris i persones relacionades amb la Fundació: La gestió de la nostra relació comercial, de voluntariat i de informació.
  Per a Donants: La gestió de les aportacions fetes i el compliment del  deure d’identificació de les persones que aportin a títol gratuït fons o recursos per un import igual o superior a 100 euros segons d’acord amb el art. 42 del RD 304/2014 d’aprovació del reglament de la llei 10/2010
 • Legitimació: La base legal pel present tractament és la sol·licitud d’informació o realització d’aportacions realitzada pels usuaris.
 • Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions de la Fundació, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públiques o privades, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta gestió i transparència de la Fundació. Podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, única i exclusivament, amb la finalitat prèviament descrita.
 • Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant  un escrit dirigit al Delegat de Protecció de dades DPD a l’adreça establerta facilitat en contacte. Pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot demanar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats. En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.
 • Conservació: Les dades recollides per a la prestació sanitària seran conservades mentre siguin rellevants conforme la legislació vigent en matèria conservació de la història clínica.

Protecció de dades de caràcter personal en la publicació de comentaris o opinions inserides pels usuaris al Portal

L’usuari dona el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni l’IP seran visibles. Aquestes dades s’emmagatzemaran per facilitar l’administració i el compliment del Reglament (UE) 2016/679 i per possibles actuacions per part de les autoritats competents, així com per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts al Reglament (UE) 2016/679  segons el que es disposa en els paràgrafs anteriors.

Amb caràcter general, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

La Fundació no serà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions inserides pels usuaris.

La Fundació es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.

El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. la Fundació no serà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.

La Fundació podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis de la web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar la nostra web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, la Fundació no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador del usuari.

Desactivació de cookies

Atès que les cookies no són pas estrictament necessàries per navegar per aquest lloc web, vostè pot bloquejar-les o deshabilitar-les, total o parcialment, a través de la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. Tots els navegadors permeten el canvi de configuració de les cookies. Així mateix, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies, configurant el seu navegador. Per tal de deshabilitar les cookies modificant la configuració del navegador, pot seguir les instruccions que especifica cada navegador.

 • Chrome.
 • Chrome per a Android.
 • Firefox.
 • Explorer.
 • Safari.
 • Safari per a IOS (iPhone i iPad).
 • Windows 10: Microsoft Edge.

El Portal té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i actuacions de la Fundació., i per això els continguts de la mateixa són de caràcter informatiu i purament orientatius.

La Fundació declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquest Porta així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. Tampoc pot fer-se responsable a la Fundació de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de la Fundació als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través de la web no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant la Fundació tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en la web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, la Fundació no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

La Fundació es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació.

La Fundació no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris de la web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o del mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l’usuari navegant.

El contingut de la web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de la Fundació. L’ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web de la Fundació utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos, excepte aquells que siguin disposats en llicències de Copyleft i similar.