Rastrejos visuals

Detectem les deficiències visuals entre l’alumnat en risc d’exclusió, per oferir un tractament o correcció ocular i millorar el seu rendiment acadèmic i les seves oportunitats de futur.

Aquest projectes neix l’any 2015 arran de la demanda que va fer una escola de màxima complexitat de Terrassa. Al personal docent els sobtava el baix percentatge d’alumnes que duia ulleres i creien que això podria tenir un impacte directe en el rendiment acadèmic. La Fundació Ramon Martí i Bonet va realitzar un rastreig visual massiu a aquest alumnat i es va identificar que un 24% dels alumnes tenia deficiències visuals no corregides, dels quals un 90% no havien fet mai cap revisió ni oftalmològica ni optomètrica. L’entitat, per tant, va voler fer un pas més i els va proporcionar les ulleres correctores per millorar la visió d’aquests infants.

  • En els barris amb rendes altes o mitjanes-altes, el 30% dels infants i joves duen correcció refractiva. En canvi, en els barris on les rendes són baixes o molt baixes, aquest indicador no arriba al 10%. La bretxa no depèn de la condició visual de les persones dels diferents estrats, sinó que respon a un biaix econòmic.
  • El 70% dels infants no revisen la seva salut visual abans dels set anys (edat recomanada, tres anys).

Actualment, la Fundació Ramon Martí i Bonet es desplaça als centres educatius d’alta complexitat per tal de fer aquesta revisió visual preliminar bàsica (Rastreig visual) i identificar aquells infants i joves que no gaudeixen d’una bona salut visual. Aquelles persones que presenten possibles dificultats visuals seran derivats a les consultes de l’entitat per a que puguin rebre un servei integral de qualitat per professionals i, en cas de ser necessari, se’ls proporcionarà unes ulleres correctores.

Des dels inicis d’aquest projecte, els equips de la Fundació Ramon Martí i Bonet han rastrejat més de 3.000 infants d’escoles d’alta complexitat, detectant que un 25% pateix deficiències visuals.

Aquest projecte permet detectar els infants i joves en situació de vulnerabilitat, que tenen dificultats visuals perquè puguin ser tractats o corregits.

Infants rastrejats
+ de 3.064
Ulleres proporcionades
+ de 1.282