Equip

L’equip de la Fundació Ramon Martí i Bonet consta de persones voluntàries i un equip de persones contractades que garanteixen l’operativa de l’entitat.

Avui en dia, comptem amb la col·laboració de 35 persones voluntàries, que dediquen, com a mínim, un o dos matins o tardes a la setmana a col·laborar als diferents serveis i departaments de l’entitat. Fes-te voluntari.

Tanmateix comptem amb un equip contractat format per 5 professionals de l’àmbit social i empresarial.

També, la Fundació compta amb 16 membres del patronat, que ajuda i garanteix el funcionament de l’entitat.