Early Intervention. Perú

Early intervention al Perú, sorgeix de la necessitat de detectar a nadons i infants menors de 3 anys amb patologies visuals. Aquesta detecció precoç és dur a terme per un equip multidisciplinari d’experts en la detecció de patologies prematures visuals, entre d’altres. Aquest equip està format per neuròlegs pediàtrics, psicòlegs, fisioterapeutes, oftalmòlegs, terapeutes del llenguatge, d’alimentació i logistes.

L’equip, durant la seva estada a terreny, imparteix formacions a professionals mèdics locals, i families, proporcionant-los eines per a detectar i tractar a infants de 0 a 3 anys amb diversitat funcional. Tanmateix, es fa el seguiment dels casos i diagnòstics orientatius dels infants.

Durant aquests anys, el projecte Early intervention ha consolidat les formacions en la detecció precoç en nounats i prematurs impartint cursos presencials organitzats per l”Ordre franciscana del col·legi d’infant cecs de Lima, en col·laboració amb les Universitats del Perú, d’aquesta manera podem fer arribar els nostres coneixements sobre l’atenció precoç a professionals de la salut i derivar a l’infant a l’especialita corresponent.

Curs atenció precoç
conferencia perú