< Tornar a notícies

El Banc Mediolanum col·labora amb el projecte Visió per a tothom a les escoles

La Fundació Ramon Martí i Bonet ha començat una campanya de micromecenatge amb la col·laboració del Banc Mediolanum a través del projecte Mediolanum Aproxima per promoure el dret a la salut visual d’infants i joves en situació de vulnerabilitat.

“Visió per a Tothom a les Escoles” neix de la necessitat detectada a les aules:

  • El 70% dels infants no revisen la seva salut visual abans dels 7 anys (l’edat recomanada és de 3 anys). Això impedeix que es puguin tractar patologies visuals greus i, fins i tot, casos de ceguera evitable.
  • En els barris amb rendes altes o mitjanes-altes, el 30% dels infants i joves duen correcció refractiva. En canvi, en els barris on les rendes són baixes o molt baixes, aquest indicador no arriba al 10%. La bretxa no depèn de la condició visual de les persones dels diferents estrats, sinó que respon a un biaix econòmic.
  • Existeix una correlació entre l’acompliment acadèmic i els estímuls visuals. L’habilitat respecte a l’adquisició dels estímuls visuals està íntimament lligada a les notes en matemàtiques i lectura, en infants de 7 i 8 anys.
  • En els rastrejos visuals realitzats per part de la Fundació a més de 3.000 infants en diferents col·legis d’alta complexitat, s’ha identificat que un 28% de l’alumnat pateix deficiències visuals. En un 85% d’aquests casos les deficiències de visió han pogut ser corregides a través d’ulleres subministrades també per la mateixa Fundació, de forma pràcticament gratuïta per a les persones usuàries.

Aquest projecte, que es va plantejar arran de la demanda de diferents centres escolars d’alta complexitat, permet que infants i joves en risc d’exclusió puguin gaudir d’una bona salut visual. D’aquesta manera contribueix a un millor rendiment acadèmic, inclusió social i millors perspectives de futur.

Col·labora aquí amb el repte Visió per a Tothom a les Escoles.

El Banc Mediolanum a través del projecte Mediolanum Aproxima es compromet a doblar la quantitat recaptada, fins a un import de 5.000€.