Activitat de la fundació 2023-05-08T13:02:26+00:00

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

Que fem? Per a qui ho fem? Com ho fem?

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

Qui som? Que fem? Per a qui ho fem? Com ho fem?

QUI SOM?

L’objectiu de la Fundació Ramon Martí i Bonet, és, que persones en situació de vulnerabilitat i amb problemes oculars puguin adoptar una bona salut visual per tenir el dret de millorar la seva qualitat de vida i aconseguir noves oportunitats de futur.

La missió de l’entitat és oferir assistència oftalmològica i òptica, així com proporcionar les ulleres correctores corresponents per tenir una bona salut visual i contribuir en la millora de les perspectives de futur de les persones en situació de vulnerabilitat.

La visió de la fundació és aconseguir un futur amb visió per a tothom

Els valors que identifiquen la Fundació Ramon Martí i Bonet són:

 • Transformació Social: Emprenem totes les accions pensant en l’impacte final sobre els destinataris (individuals i institucionals) de la fundació i ens impliquem en activitats d’impacte social prolongada amb el temps que mobilitzen i aconsegueixen un canvi o benefici sòlid i de llarga durada.
 • Cooperació: Treballem amb la resta de col·laboradors de l’organització o d’altres organitzacions per aconseguir els objectius de la fundació. Treballar en xarxa.
 • Compromís: Complim amb la dedicació compromesa a les tasques pròpies dins de la fundació i assumim la responsabilitat personal per la feina a la què ens comprometem a portar a terme.
 • Transparència: Compartim amb honestedat l´activitat necessària per garantir el compliment de les finalitats per les que ha estat constituïda i actuem amb ètica i responsabilitat informativa.

QUÈ FEM?

 • Prestem atenció oftalmològica mèdica i quirúrgica a projectes de cooperació internacional i local.
 • Visitem a persones amb baixa visió o amb deficiències visuals i els oferim tractaments oftalmològics, a més de facilitar ulleres en els casos què ho precisen.
 • Realitzem programes d’atenció precoç i detecció de ceguesa, entre d’altres discapacitats infantils.
 • Formem assistents socials i treballadors de les entitats col·laboradores per fer un primer rastreig visual entre els seus usuaris i professionals locals.
 • Portem a terme accions de sensibilització sobre la importància del control i tractament visual dels nens i joves dirigides a institucions i famílies.
 • Instaurem programes de telemedicina i consolidem serveis oftalmològics a països en vies de desenvolupament (quiròfans i consultes).

PER A QUI HO FEM?

 • Nens i adults que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, tant en l’àmbit Internacional com en l’àmbit local.
 • Nounats i menors de cinc anys amb dèficit visual i altres discapacitats provinents de famílies vulnerables i amb pocs recursos, tant a Catalunya com a l’Índia.
 • Famílies en situació de pobresa severa amb dificultats per pagar unes ulleres o un tractament per millorar el seu estat visual.
 • Altres persones i col·lectius en situació especial que necessiten un tractament per corregir el seu dèficit visual i no tenen recursos econòmics.

COM HO FEM?