Projectes 2018-01-17T13:24:35+00:00

PROJECTES

Visió per a tothom

PROJECTES

Visió per a tothom

L’objectiu fonamental dels nostres projectes Visió per a tothom és el de treballar pel dret a la salut, que constitueix un dels Objectius Fonamentals del Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides. Poder millorar la visió i prestar atenció precoç a nens durant les diverses etapes de la infantesa, i a l’edat adulta, representa oferir més possibilitats i oportunitats a aquelles persones que es troben en situacions de vulnerabilitat. A la vegada, també representa fomentar el dret a l’educació, a la igualtat de gènere, al treball decent, a la reducció de desigualtats, i al foment de la pau i la justícia, entre d’altres. I, cada cop més, aquestes oportunitats estan més a prop de les persones que atenem.

2018-01-17T12:35:27+00:00

ÍNDIA

VISIÓ PER A TOTHOM A ÍNDIA La nostra Fundació realitza aquest projecte a la regió d’Anantapur amb la col·laboració de la Fundació Vicens Ferrer (FVF) i la seva contrapart sobre el terreny (RDT, Rural Development [...]

2018-01-17T12:35:43+00:00

PERÚ: HUAMACHUCO

VISIÓ PER A TOTHOM A PERÚ: HUAMACHUCO Des de l’any 2012, la nostra Fundació realitza aquest programa a la població de Huamachuco, Perú (Regió de la Llibertat) en col·laboració amb l’ONG local “Asociación Alegría y [...]