Visió per a tothom al Perú: Huamachuco

  • Visió per a tothom a Perú
  • Visió per a tothom a Perú
  • Visió per a tothom a Perú
  • Visió per a tothom a Perú
Visió per a tothom al Perú: Huamachuco 2022-07-27T18:05:26+00:00

Project Description

Des de l’any 2012, la nostra Fundació realitza aquest programa a la població de Huamachuco (Perú) en col·laboració amb l’ONG local Asociación Alegría y Esperanza para los niños, de l’Ordre Franciscana de la Tercera Ordre Regular. El setembre de 2013 es va inaugurar el servei d’oftalmologia de l’Hospital de Huamachuco i des de llavors s’ha pogut visitar a més de 1.500 pacients. Durant l’any 2014 es van valorar les patologies i la necessitat d’intervenció i es van iniciar els tràmits per a la consolidació d’un quiròfan.

Anualment es realitza una comissió al país per tal de portar a terme formacions als residents de la Universitat d’Oftalmologia de Trujillo. Durant aquestes comissions sobre el terreny, s’han signat acords, s’han mantingut reunions i s’ha avaluat el projecte per part d’institucions molt rellevants del país, com el Ministeri de Sanitat, diverses universitats i organismes públics.

A més, es porta a terme una col·laboració continuada amb l’Óptica Rojas de Huamachuco per tal d’assistir el tractament d’ulleres en els pacients. S’ha format i contractat a dos oftalmòlegs residents que setmanalment passen consulta a l’hospital.