• Visió per a tothom a Índia
  • Visió per a tothom a Índia
  • Visió per a tothom a Índia
  • Visió per a tothom a Índia
ÍNDIA 2018-01-17T12:35:27+00:00

Project Description

VISIÓ PER A TOTHOM A ÍNDIA

La nostra Fundació realitza aquest projecte a la regió d’Anantapur amb la col·laboració de la Fundació Vicens Ferrer (FVF) i la seva contrapart sobre el terreny (RDT, Rural Development Trust). En aquests set anys treballant en el nostre projecte d’atenció visual i atenció precoç en l’Índia rural s’ha pogut operar a més de 2.700 persones (principalment cirurgies de cataracta) i s’han realitzat més de 30 campus (atenent a 1.500 casos aproximadament) d’atenció precoç a la regió d’Anantapur, en els quals s’ha atès a nens amb problemes visuals i altres discapacitats, cosa que ha ajudat a reduir el percentatge de ceguesa infantil en un 24%. Aquests nens avui en dia poden anar a una escola no especial i continuar amb la formació acadèmica i professional, millorant així les seves expectatives laborals i econòmiques i la seva qualitat de vida en un futur.

Índia és el país del món amb més casos de ceguesa i el 70% d’aquesta és evitable. L’oftalmologia és una especialitat no prioritària i té un cost molt elevat. En tractar-se d’un país on la sanitat pública no és gratuïta, en molts casos la gent no pot assumir el cost de les visites. Des de l’inici l’any 2008 es va realitzar una formació intensiva a assistents socials sobre els rastrejos a tots els pobles de l’àrea de suport de la Fundació Vicens Ferrer, així com informació i seguiment de les famílies (amb l’objectiu d’evitar els abandonaments). Gràcies a la tasca dels nostres recursos humans i econòmics podem garantir l’assistència oftalmològica a la zona. Durant el curs 2010/2011, va haver-hi un 21% menys de matriculacions escolars en Braille RDT i aquest últim curs 2014/2015, un 24% menys.

Podem afirmar que es va acomplir el principal objectiu d’aquest projecte, que era el de formar a professionals locals i donar-los les eines i la formació necessàries per poder ser autònoms i poder realitzar revisions i cirurgies oftalmològiques, així com capacitar els hospitals per poder realitzar intervencions. La formació als professionals sanitaris és continuada i disposen de programes de telemedicina per contactar-nos davant qualsevol dubte. Realitzem un parell de comissions l’any per supervisar que tot funcioni correctament i seguir formant als professionals locals.