Llei de transparència 2023-07-05T15:45:36+00:00

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Complint amb l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, presentem a continuació la informació de la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera al respecte.

PATRONAT

Presidenta  

Dra. Mercè Martí i Julià
Metge oftalmòleg de l’Institut Català de Retina (ICR)

Vicepresidenta   

Dra. Rosa Maria Sust Ferrer
Metge oftalmòleg de l’Institut Català de Retina (ICR)

Patró gerent

Sr. Joan Nadal Fernández
Director Gerent de l’Institut Català de Retina (ICR)

Patró secretari

Sr. Aleix Vila Raventós
Director de Recursos Humans de l’Institut Català de Retina (ICR)

Directora

Sra. Marta Vila Fernández-Santacruz
Llicenciada en ADE i Professora d’ESADE

Vocals

Dr. Alfonso Antón López
Metge oftalmòleg de l’Institut Català de Retina (ICR)

Dr. Francesc Duch Mestres
Metge oftalmòleg de l’Institut Català de Retina (ICR). Director mèdic Cirurgia Refractiva

Sra. Eugenia Duffo Úbeda
Advocada. Euroconsell Econòmic i Legal

Sra. Mireia Escudé Blasi
Consellera Delegada de l’Institut Català de Retina (ICR)

Sra. Laura Gómez Farrés
Directora de comunicació i d’Experiència del pacient de l’Institut Català de Retina (ICR)

Sr. Xavier Julià Sanahuja
Director de Sistemes d’Informació de l’Institut Català de Retina (ICR)

Dr. Ignasi Jürgens Mestre
Metge oftalmòleg i Director mèdic de l’Institut Català de Retina (ICR)

Dr. Jorge Loscos Arenas
Metge oftalmòleg

Sra. Mercè Martí Escudé
Departament de Recursos Humans de l’Institut Català de Retina (ICR)

Sra. Carlota Solanich Nacarino
Infermera de la Clínica Bonanova de Cirurgia Ocular

Sr. Alejandro Tusell Sunyer
Professor associat a EADA i Consultor financer

Sra. Mercè Ullés Brugal
Professora i empresària

ESTATUTS

MEMÒRIA D’ACTIVITAT

INGRESSOS REBUTS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

COMPTES ANUALS

RETRIBUCIONS PERCEBUDES PELS MÀXIMS RESPONSABLES DE L’ENTITAT

D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de la Fundació Privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera són els patrons que formen part de la Junta de Patronat. Aquests no perceben cap tipus de retribució ni dinerària ni en espècie per l’exercici del seu càrrec, tal com s’estipula a la legislació de fundacions.